Про режим роботи ліцею «Ланжеронівський» на 2020/2021 навчальний рiк

У звичайному режимі

У режимі адаптивного карантину

П’ятий урок - 12-15 - 13-00

13-14

Шостий урок - 13-15 - 14-00

14-09

Сьомий урок – 14-10 - 14-55

15-04

Восьмий урок - 15-05 - 15-50


П’ятий урок - 11-55 - 12-35

12-49

Шостий урок - 12-50 - 13-30

13-39

Сьомий урок – 13-40 - 14-20

14-29

Восьмий урок – 14-30 - 15-10


 

 На урок подаються два дзвінка з інтервалом одна хвилина.

    1.3. Наступний режим дня ліцею:

У звичайному режимі

У режимі адаптивного карантину

8-10 - 8-15  – ранкова зарядка

8-15 - 15-00 – уроки

08-5 - 09-15-сніданок  1-А-Б-В-Г кл

10-00 -10-15-снiданок2-А-Б-В,3-А-Б кл

11-00-11-15-снiданок3-В-Г,4-А-Б-В кл

13-00-15-00 - обiд

13-30-16-00 - робота гурткiв, секцiй, позакласна робота, прибирання примiщень, прогулянка на свiжому повiтрi для ГПД,    

   Самопiдготовка для ГПД:

1-3 класи- з 14-30 до 16-00,

4-5 класи- 15-30 до 17-30.

16-00 - підвечірок для ГПД

   Після самопідготовки до 18-00 – позакласна робота, заняття за інтересами, ігри на свіжому повітрі тощо.


8-10 - 8-15  – ранкова зарядка(1-7кл)

9-05-9-10 - ранкова зарядка(8-11кл)

8-15 - 15-00 – уроки

08-30 - 08-50-сніданок  1-А-Б-Вкл

9-00 -9-20-снiданок1-Г,2-А-Б кл

9-30-9-50-снiданок2-В,3-А-Б кл

10-00-10-15- 3В-Г,4-А кл

10-25-10-40-4-Б-В кл

 12-45-15-15 - обiд

13-30-16-00 - робота гурткiв, секцiй, позакласна робота, прибирання примiщень, прогулянка на свiжому повiтрi для ГПД,    

   Самопiдготовка для ГПД: 

1-3 класи-14.30-16.00

4-5класи - 15-30 до 17-30 

 16-00 - підвечірок для ГПД

   Після самопідготовки до 18-00 – позакласна робота, заняття за інтересами, ігри на свіжому повітрі тощо. 1.4. Тривалiсть уроків становить:

 

У звичайному режимі

У режимі адаптивного карантину

у 1 класах – 35 хвилин,

у 2 класах – 40 хвилин

у 3-11 класах – 45 хвилин. у 1 класах – 35 хвилин,

у 2-11 класах – 40 хвилин (різниця в часі компенсується проведенням онлайн консультацій з реестрацією у журналі невідпрацьованого часу) 
 1.5. Семестрову систему організації навчальних занять:

     I семестр - з 01 вересня по 27 грудня 2020 року;

     П семестр - з 11 сiчня по 28 травня 2021 року.

     З 31 травня по 08 червня для учнів 1-8 та 10 класів – навчальна практика.

 

1.7.  Тривалість канiкул:

     Осiннi - з 24 жовтня по 01 листопада 2020 року;

     Зимовi - з 28 грудня 2020 року по 10 сiчня 2021 року;

     Весняні - з 27 березня по 04 квітня 2021 року.


  1.8. Всi заходи в Одеському  ліцеї «Ланжеронівський»  закiнчуються для учнiв не пiзнiше 19-00 години.

   1.9. Для адмiнiстративно-господарчого персоналу ліцею «Ланжеронівський» наступний режим роботи:


№№

пп

Посада, прiзвище

Час роботи

Перерва

на обід

Примітка

1.

Директор

Савельєва Н.В.

09-00-17-30

12-00-12-30

Ненормований

2.

Заступник директора  з НВР

Іванова К.З.

12-30-16-30

12-00-12-30

Ненормований

3.

Заступник директора  з НВР

12-30-16-30

12-00-12-30

Ненормований

4.

Заступник  директора  з НВР

Біда О.О.

8-00-16-30

12-00-12-30

Ненормований

5.

Заступник директора  з НВР

Бендерська О.В.

8-00-16-30

12-00-12-30

Ненормований

6.

Заступник директора з виховної роботи  Найденко В.А.

10-30-19-00

15-00-15-30

Ненормований

7.

Педагог-організатор

Філіппович Л.Г.

10-00-18-30

14-00-14-30

Ненормований

8.

Практичний психолог Сидорова О.П.

08-00-16-30

13-00-13-30

Ненормований

9.

Педагог соціальний  Костюніна О.В.

09-00-17-30

13-30-14-00

Ненормований

10.

Завідувач бібліотекою Щетиніна Т.Ф.

09-30-18-00

14-00-14-30

Ненормований

11.

Головний бухгалтер Левковська А.В.

9-00-17-30

13-00-13-30

Ненормований

12.

Працiвники бухгалтерiї

9-00-17-30

13-00-13-30

Ненормований

13.

Заступник директора  з ГР

Пономаренко Г.М.

8-00-16-30

13-00-13-30

Ненормований

14.

Сестра медична Якименко Т.О.

08-00-16-30

13-00-13-30

Ненормований

15.

Секретар-друкарка Ворожбит Л.П.

8-30-17-00

12-30-13-00

Ненормований

16.

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування Конов І.В.

9-00-17-30

13-00-13-30


17.

Прибиральник службових приміщень

8-00-16-30 та за графiком

12-00-12-30


18.

Двiрник

06-00-14-30

10-00-10-30


19.

Сторож

По графiку20.

Лаборант

9-00-17-30

13-00-13-30

Ненормований

21.

Iнженер з охорони праці  Лищік Л.О.

9-00-17-30

13-00-13-30


22.

Інженер-електронік Дузь В.Л.

09-00-17-30

13-00-13-30


23.

Робітник з комплексного

обслуговування будівель й споруд

09-00-17-30

13-00-13-30


 

    Примiтка: для працівників, які працюють за графіком, перерва на обід               30 хвилин через 4 години від початку зміни.

     1.10.  Дні чергових адмiнiстраторів по ліцею:

Сидорова О.П. –практичний психолог – понедiлок (на період вакансії заступника директора з НВР)

Біда О.О. -  заступник директора з НВР – вівторок

Бендерська О.В. – заступник директора з НВР - середа

     4. Іванова К.З. - заступник директора з НВР - четвер

     5. Найденко В.А. - заступник директора з виховної роботи – п’ятниця

     6. Костюніна О.В. – соціальний педагог - забезпечує заміну відсутнього адміністративного чергового ліцею.


     Час чергування з 07-45 до 18-00 години. В зазначенi днi вiдповiдальний черговий адміністратор по ліцею  вирiшує  всi органiзацiйнi заходи та питання дiяльностi ліцею в межах своїх прав i можливостей, вiдкриває i закриває примiщення ліцею, органiзовує i контролює  чергування по ліцею та їдальнi, самообслуговування, збереження  майна ліцею, слiдкує за замiною урокiв,  дисциплiною в ліцеї, їдальнi, органiзацiєю харчування учнiв, роботи ГПД, санiтарно-гiгiєнiчним станом приміщень ліцею, спального корпусу та  подвiр’я ліцею, дотримання правил технiки безпеки та збереження життя i здоров’я дiтей, контролює дотримання в школi теплового i свiтлового режиму, економiї електроенергiї, води, тепла. До 9 години 30 хвилин володіє інформацією про відсутніх дітей у ліцею, здійснює невідкладні заходи про з’ясування причин відсутності.

     З усiх поточних питань життєдiяльностi ліцею всi працiвники ліцею повиннi звертаються до адміністративних чергових по ліцею, а їх вимоги та вказiвки повиннi неухильно виконуватися всiма учасниками освітнього процесу. В разi необхiдностi вiдповiдальний черговий адміністратор термiново приймає вiдповiднi рiшення або повiдомляє про це директора ліцею.

     2. Вихователі ГПД забезпечують проведення самопідготовки відповідно ДСанПін 5.5.2.008-01 для кожного классу і час на виконання домашніх завдань не повинен перевищувати для 2 класу – 45 хв., 3 класу  –                            1 годину 10 хв.,  4 класу  – 1 годину 30 хв., для 5-6 класів – 2,5 години.

    3. Учнi ліцею  залучаються до самообслуговування та iнших видiв суспiльної дiяльностi, беруть участь у суспiльно-кориснiй i продуктивнiй працi з урахуванням вiкових особливостей, норм i вимог гiгiєни працi,                                   з додержанням i виконанням правил технiки безпеки.

    4. Вчителi працюють згiдно розкладу урокiв, вихователi ГПД - графiку роботи.

    5. Всi працiвники ліцею проходять медичний огляд згiдно графiку i наказу Мiнiстерства охорони здоров’я України №246 вiд 21.05.2007 року.

   6. Вчителі ліцею залучаються до чергування на поверхах з 08-00 до 14-00 години та у вестибюлі ІІ корпусу ліцею  з 13-00 до 16-00 години.

   7. На  сніданок учнів 1-4 класів супроводжують вчителі початкових класів , до буфету та ІІ сніданку (з талонами) після 3-го уроку супроводжують учителі за розкладом 3-го уроку.

  8. Всім вчителям і вихователям:

  8.1. Навчальнi екскурсiї, туристичнi походи проводити пiд керiвництвом класного керівника, вчителя за наказом директора ліцею, відповідно до рекомендацій МОН України, після їх завершення інформувати директора або чергового адміністратора.  Вихід класу або групи учнів без наказу та обліку              у журналі виходу за межі ліцею заборонено.

 8.2.  Проводити батьківські збори, зібрання учнів  лише   за умови погодження  з дирекцією школи.

 8.3. Своєчасно робити записи у класних журналах, журналах   ГПД   відповідно до інструкції з ведення журналів.

  8.4. Здавати черговому адміністратору після уроку або зміни  класні журнали.

  8.5. Здійснювати чергування по ліцею відповідно до графіку чергування.

  9. Вчителям і вихователям забороняється:

  9.1. Відпускати учнів з уроків, в тому числі на різні заходи (репетиції, змагання, тощо) без дозволу адміністрації ліцею.

  9.2. Допуск сторонніх осіб на уроках, самопідготовці та в їдальні без дозволу адміністрації.

  9.3. Внесення змін до класних журналів без наявності наказу директора ліцею.

  9.4. Перебування учнів та вчителів у верхньому одязі та взимку без змінного взуття в навчальних кабінетах.

  10. Всім працівникам:

  10.1. З метою облiку виходу на роботу, всi працiвники ліцею, названi                       у даному наказi, розписуються у спецiальному журналi виходу на роботу                             у заступників директора ліцею Іванової К.З., Найденко В.А.,          Пономаренко Г.М.  Вчителi i вихователi своєчасно заповнюють класнi журнали i журнали ГПД, вiдповiдно розкладу урокiв  i графiку роботи, а пiд час канiкул розписуються у спецiальному журналi, за ведення якого відповідають Іванова К.З., Найденко В.А. Несвоєчасний вихiд на роботу, або передчасне залишення роботи без поважних причин вважається як прогул з вiдповiдними адмiнiстративними наслiдками.