Основними документами, якими керується Одеський ліцей «Ланжеронівський» у своїй діяльності, є Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Статут ліцею, Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників ліцею, інші нормативні акти, що регламентують роботу.Навчання проводиться українською мовою. У ліцеї вивчаються мови: англійська поглиблено, іспанська та російська.

Головними завданнями ліцею є:

  -  виховання морально і фізично здорового покоління;

  - створення умов для здобуття учнями освіти понад державний 
освітній мінімум;

- плідне партнерство між учнем, учителем і батьками для формування компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в навчанні, праці та житті, розкриття та розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної дитини;

   - розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і  обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватися, формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

- надання учням можливостей для реалізації індивідуальних, творчих  потреб,  забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями та навичками;

- оновлення змісту освіти, апробація та використання нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання. 

ЧИТАТИ ДАЛІ